İş Analistinin Rolü

Bir iş analistinin rolü çok zor olabilir. Altta yatan sorunları belirlemek için sunulan bilgi yığınını gözden geçirmek zorundadır.

İş Analistinin Rolü
İş Analistinin Rolü

Bir iş analistinin rolü çok zor olabilir. Altta yatan sorunları belirlemek için sunulan bilgi yığınını gözden geçirmek zorundadır. Bu bilgi doğru olabilir veya olmayabilir. İş analisti işin gerçek durumunu kavramak için çok araştırma yapar. İş analistine sağlanan bilgiler birçok açıdan verilir. Görüşler kişinin ilgili konuları nasıl algıladığını etkileyebilir. Bazen görüşler ilgisiz bilgiler ekleyebilir ve bu da yalnızca bir iş analistinin rolünü karmaşık hale getirir. İşletmedeki kişiler ne yapılması gerektiğini nasıl açıklamaya çalıştıklarını bildiklerinde analist için sorunlar ortaya çıkabilir. İş analistinin rolü arzu edilen sonucun ne olduğunu anlamaktır. Dinleyecek ve aktarılanları perspektife koyacaktır. İş analisti neyin mümkün olduğunu ve neyin yapılamayacağını belirleyebilecektir. Bir iş analistinin rolü problem çözücüdür. Bir kullanıcı olarak ve uygulamadan etkilenen biri olarak her iki yönü de anlamak, iş analistinin rolünü yerine getirmesine olanak sağlayacaktır.

Bir iş analistinin rolü, Bilgi Teknolojisi (BT) departmanını iş departmanlarıyla birleştirmektir. Tek tip bir ekip yönetim sistemini korurken, bireysel ekipleri ayırabilecektir. Bu iki ekibe engellerin üstesinden gelmek ve bir hedefi tamamlamak için nasıl çaba göstereceklerini öğretmek iş analisti için temel direktiftir. İkisi arasında irtibat görevi görecek. Doğru şekilde gerçekleştirilmesi projenin tamamlanmasıyla sonuçlanacaktır. Başarı elde edilecektir.İş analisti proje programı sorunlarını çözmeye başladığında yönetim sabırsız olabilir. İş analistinin rolü onun proje kapsamını anlamasına olanak tanıyacaktır. Proje hedeflerinin ne olduğunu ve bunları kimin uygulamaya çalıştığını belirleyecektir. İş analisti ihtiyaçları değerlendirecek ve proje hedeflerini belirleyecektir. Uygun adımları uygulamadan çözüme atlamayacaktır. İyi bir iş analisti, her adımın yapısını açıklama ve bunları her departmanla koordine etme becerisine sahip olacaktır. Bu, yönetime işin zamanında yapıldığına dair güvence verecektir.

Mükemmel iş analisti, kullanıcı olan kişidir. Başka bir deyişle BT ekibiyle birlikte olmanın zorluklarını anlıyor. İş analisti proje kapsamını sıradan bir kişinin bakış açısıyla açıklayabilecektir. Teknik ayrıntıları veya formülleri açıklamaya çalışırken kaybolmaz veya kendini kaptırmaz. Bunun yerine iş analisti her süreci nihai hedefe ulaşmak için bir basamak olarak açıklayacaktır. İletişim eksikliği proje başarısızlıklarının neredeyse %50'sine neden olmuştur. İlgili her departmanın anlayacağı şekilde bilgilendirmek daha büyük başarı anlamına gelebilir.

İş analistinin rolü sona atlayıp çözümle başlamak değildir. Bu yalnızca başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Gerçekte neyin gerekli olduğunu belirlemek için ihtiyaçların değerlendirilmesi, iş analistinin başarıya giden adımları uygulamasına olanak sağlayacaktır. Yönetimin aksini düşüneceği zamanlar vardır. İş analisti tüm tarafların neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu anlamasını sağlamaya çalışmalıdır. Bu, çözümü tanımlamak için gereken tüm bilgilerin sunulmasını sağlar. Sonunda iş analisti, çözümün proje teklifinde tasarlanan gereksinimleri karşılayıp karşılamayacağını belirleyebilecektir. Bu, iş analistinin ve şirketin başarısını sağlayacaktır.