25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin tarihçesi ,Dominik Cumhuriyeti’nin faşist Trujillo iktidarına karşı yürüttükleri direniş ile dünya tarihine geçen ve 25 Kasım 1960 tarihinde ,diktatörlük askerlerince tecavüz edilerek öldürülen ,Maria ,Patria ve Minevra Mirabel kardeşler ile başlar.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin tarihçesi ,Dominik Cumhuriyeti’nin faşist Trujillo iktidarına karşı yürüttükleri direniş ile dünya tarihine geçen ve 25 Kasım 1960 tarihinde ,diktatörlük askerlerince tecavüz edilerek öldürülen ,Maria ,Patria ve Minevra Mirabel kardeşler ile başlar.

Ne yazık ki ,hala en ilkel toplumlardan ,en gelişmiş toplumlara kadar , kadınlar ,fiziksel ,cinsel, ekonomik ,ya da psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların ne yapması ,nasıl davranması  ,ne kadar eğitim alacağı ,parasını nasıl harcayacağı, kaç çocuk doğuracağı ,nasıl giyineceği, hatta kiminle evleneceği gibi temel seçimleri, kural koyucu ,yasa koyucu erkekler belirlemektedir.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ,acil yardım hatlarına başvuran kadınların sayısının Pandemi boyunca arttığına dikkat çekmektedir .Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015 te yayınladığı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda ,ülkemiz 145 ülke arasında 130. Sırada yer almıştır . Resmi rakamlara göre ,her 10 kadından birisi,15-19 yaşları arasında ,çocukken evlenmektedir.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar ,geri plandadır, yönetimsel işlerde yoktur ,gelir sahibi değillerdir ve kadına yönelik şiddet giderek artmaktadır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ,sadece bu yıl 269 kadın cinayeti,152 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Ülkemizde boşanmak üzere olan ya da boşanmış kadınların %78’i eski eş/eşleri tarafından şiddete maruz bırakılmaktadır. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın tek yolu ,kadınların sosyal konumlarını yükseltmek ,Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamaktır .Kadınların her alanda  söz sahibi olmalarını destekleyen politikalar geliştirilmelidir. Yine 2017 tarihli Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ’nin tesisi için 300 seneye ihtiyaç vardır.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesine dair Kanunun uygulanması çok önemlidir.

Eğitim sisteminden ,yazılı ve görsel medyada kullanılan dilin, eşitlikçi ve adil olmasına, televizyon dizilerinden ,kadın istihdamına kadar her alanda ,kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek, devletin temel politikası haline gelmelidir.

Dolayısıyla 25 Kasım aynı zamanda bir yüzleşme günüdür.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini benimseyen bir topluma ulaşabilmek dileğiyle…

MENTEŞE BELEDİYES İ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSY0NU ADINA

KOMİSYON BAŞKANI

ÇİĞDEM SANDIKCIOĞLU BAŞARIR