Milletvekili Özcan’dan 23 Nisan’da Çocuk İşçilik Önergesi

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan Çocuk İşçiliğin Önlenmesine Dair Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığı’na Sundu.

Milletvekili Özcan’dan 23 Nisan’da Çocuk İşçilik Önergesi
Milletvekili Özcan’dan 23 Nisan’da Çocuk İşçilik Önergesi

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan Çocuk İşçiliğin Önlenmesine Dair Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığı’na Sundu. “TBMM’de Acilen Bir Araştırma Komisyonu Kurularak Günden Güne Artan Çocuk İşçiliğin Önlenmesi İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapmalıdır” Diyen Özcan Şunları Söyledi: 

ÇOCUK İŞÇİLİK ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK BÜYÜK BİR TEHDİTTİR

“Öncelikle Bütün Çocuklarımızın Ve Halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Kutluyorum. Çocuklarımıza Bayram Hediyemiz, Onların Eşit, Özgür Ve Sağlıklı Bir Birey Olarak Adaletli Bir Ülkede Yetişmesini Sağlamak İçin Verdiğimiz Mücadelemizdir. Çocuklarımız Beslenmeden, Barınmaya, Yoksulluktan, Çalışmak Zorunda Kalmaya Bir Dizi Soruna Sahiptir.

Ülkemizde Giderek Artan Çocuk İşçilik Çocuklarımıza Yönelik Büyük Bir Tehdittir. Çocuk İşçilik, Çocukların Bedensel, Ruhsal, Duygusal Gelişimini Olumsuz Etkileyen Temel Bir Çocuk Hakkı İhlalidir Ve Çocukların Sağlığı, Eğitimi, Gelişimi Ve Refahı İçin Önemli Bir Tehdittir. Çocuk İşçilik Ülkemizin Olduğu Gibi Bütün Dünyanın Mücadele Ettiği Bir Sömürü Biçimidir. Buna Rağmen Son Yıllarda Bütün Dünyada Artış Gösteren Bir Olgudur.”

DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİKLE MÜCADELE EDİYOR

“Dünyada Çocuk İşçilikle Mücadele İçin Önemli Adımlar Atılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilen, Ülkemizin De Taraf Olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. Maddesine Göre “Taraf Devletler, Çocuğun, Ekonomik Sömürüye Ve Her Türlü Tehlikeli İşte Ya Da Eğitimine Zarar Verecek Ya Da Sağlığı Veya Bedensel, Zihinsel, Ruhsal, Ahlâksal Ya Da Toplumsal Gelişmesi İçin Zararlı Olabilecek Nitelikte Çalıştırılmasına Karşı Korunma Hakkını Kabul Ederler.”

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne Göre (ILO) Dünyada 63 Milyonu Kız, 97 Milyonu Erkek Çocuğu Olmak Üzere Toplam 160 Milyon Çocuk, Diğer Bir Deyişle Her 10 Çocuktan Biri, Halihazırda Çocuk İşçi Olarak Çalışmaktadır. Bu Çocukların Yaklaşık Yarısı İse Sağlıklarını Ve Gelişimlerini Etkileyen Tehlikeli İşlerde Çalışmakta Ve Sayıları 79 Milyonu Bulmaktadır.” 

HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Çocuk 2023 Verilerine Göre Ülkemizde Çocuk İşçiliği Artış Göstermektedir. 15-17 Yaş Arasındaki Çocuklarda İşçilik Oranı 2023’te Bir Önceki Yıla Göre 3,5 Puan Artarak Yüzde 22,1’e Yükselmiştir. Bu Tablonun Vahameti, Çocuk İşçiliği Oranının 2014 Ve 2015’te Yüzde 21 Olarak Gerçekleştiğini Ve 2020’de Yüzde 16,2’ye Kadar Gerilediğini Hesaba Kattığımızda Net Bir Şekilde Ortaya Çıkmaktadır. Çocuk İşçi Sayısı İse 2014’te 824 Binken 2022’de 707 Bin Olmuştur. 2023’te Bu Sayı, 146 Bin Artışla, 853 Bine Yükselmiştir. Cinsiyete Göre Dağılıma Bakıldığında Erkek Çocukların İçin Yüzde 32,2’si, Kız Çocuklar İçin Yüzde 11,5’u Çocuk İşçi Olmuştur. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG), 2013-2023 Yılları Arasını Kapsayan ‘Çocuk İş Cinayetleri’ Raporuna Göre, 4 Yaş Ve Altı 234, 15-17 Yaş Arası İse 437 Çocuk Olmak Üzere Toplamda 671 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetmiştir. Çocuk İşçiler En Çok Tarım, Orman İşkolunda, İnşaat, Yol İşkolunda Ve Metal İşkolunda Çalışırken Hayatını Kaybetmiştir.

Ayrıca TÜİK Verilerinin Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) Çalıştırılan Çocukları Kapsamaması Ve Kurumun Anketleri Tarımda Çalışan İşçi Sayısının Düştüğü Ekim Ve Aralık Ayları Arasında Yapması Sebebiyle Eksik Olduğu Vurgulanmalıdır. 14 Yaş Ve Altına Dair İse Hiçbir İstatiksel Bilgi Paylaşılmamaktadır. Buna Rağmen Çocuk İşçilikteki Artış Gizlenememiştir.”

TEMEL NEDEN ARTAN YOKSULLAŞMA VE EMEK PİYASASININ GÜVENCESİZLEŞMESİDİR

“Çocuk İşçiliğinin Önlenememesinin Temel Nedeni Artan Yoksullaşma Ve Emek Piyasasının Esnekleşmesi, Güvencesizleşmesi, Kuralsızlaşmasıdır. Çocuk İşçilik, Yoksulluk Ve Güvencesizlik Zemininde Yükselen İstihdam Stratejilerinin Yapısal Olarak Ürettiği Bir Sonuç Olarak Görülmelidir. Dolayısıyla Çocuk İşçilik İle Mücadele Kalkınma Politikasını, Bütçe Politikasını, İstihdam Stratejisini İlgilendiren Bütüncül Bir Mücadele Alanıdır. Bu Bütüncül Politikanın Oluşturulması İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapmalı, Başta Sendikalar Olmak Üzere Bütün Emek Örgütlerini, Dernekleri Sürece Katan Bir Süreç İşletilerek Politika Oluşturulmalıdır. Başta Çocuklarımız, Bütün Vatandaşlarımızın Hak Ve Özgürlüklerini Korumak, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devletini Geliştirmek TBMM’nin Görevidir.”