Bodrum Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanarak Katı Atık Tarifesini Görüşecek

Bodrum Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanarak Katı Atık Tarifesini Görüşecek
Bodrum Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanarak Katı Atık Tarifesini Görüşecek

Bodrum Belediyesi’nin 2019 yılı Kasım Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 15.11.2019 Cuma günü saat:10:00’ da Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir.

GÜNDEM

1- Belediyemiz Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 2019/148 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “2020 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve Tarife Ücretlerinin görüşülmesi.

(Plan ve Bütçe Komisyonu)