GİRGİN Belediye Şirket İşçisi Zabıtaların Kadro Talebini Meclis’e Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, belediye şirket işçisi zabıtaların kadro talebini Meclis’e taşıdı.

GİRGİN Belediye Şirket İşçisi Zabıtaların Kadro Talebini Meclis’e Taşıdı
GİRGİN Belediye Şirket İşçisi Zabıtaların Kadro Talebini Meclis’e Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, belediye şirket işçisi zabıtaların kadro talebini Meclis’e taşıdı.

“Belediye şirket işçisi zabıtalarımız zaman kaybetmeksizin kadroya alınmalıdır” diyen Girgin şunları söyledi: 

MEMUR ZABITALARIMIZLA AYNI İŞİ YAPIYORLAR KADROLARI YOK, BU AYRIMCILIĞA SON VERİLMELİ!

“Belediye zabıta hizmetleri resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülmektedir. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlamaktadır.

Türkiye genelinde yaklaşık on beş bin zabıta destek personeli görev yapmaktadır. Zabıtalarımız, belediye şirketlerinde resmi üniforma giyerek ve gerekli teçhizatı da kullanarak memur görünümünde bizzat memur işi yapmaktadırlar.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim etmektedirler. Mevzuata uymayan iş yerlerine mühürleme yapıp, mühür fekki düzenlemekte ardından Savcılığa suç duyurusunda bulunulması için ilgili müdürlüğe sevk etme iş ve işlemlerini yürütmektedirler. Tebligat düzenlemek, şahıs veya şirket unvanı olan iş yerlerine ceza yazmak, her türlü yıkıma müdahale etmek, dilenci toplamak vb. çevreye rahatsızlık vermekten cezai müeyyide uygulamak gibi görevleri ifa etmektedirler. Dolayısıyla zabıta memurunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak yapması gereken görevleri, belediye şirket işçisi statüsündeki zabıta personelleri de yapmaktadır.

NE ZAMAN KADROLU OLACAKLAR?

Girgin’in Bakan Bilgin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soru yer aldı:

Asıl işi yapan belediye şirket işçisi zabıta personelinin zaman kaybetmeksizin devlet memurları kadrosuna geçirilmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır?