Türk Birliği

Türk birliği veya diğer adı ile Turancılıktır. Turan kelimesi ise Osmanlı Devleti’nin son yıllarında, Avrupa’da ki ulusçu akımların etkisi ile tüm dünya Türklerini bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım olması dense de Türkler her zaman bir çatı altında birleşmeyi amacındadır.

Türk Birliği
Türk Birliği

Türk birliği veya diğer adı ile Turancılıktır. Turan kelimesi ise Osmanlı Devleti’nin son yıllarında, Avrupa’da ki ulusçu akımların etkisi ile tüm dünya Türklerini bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım olması dense de Türkler her zaman bir çatı altında birleşmeyi amacındadır.

Aslında amaç ise URAL-ALTAY ailesini bir araya getirmektir.  Ziya Gökalp ise Türkçülük akımını eserlerinde belirtti. 

Türk birliği ise yakın zamanda kurulmuştur.

TÜRK BİRLİĞİ olarak bilinen kurum TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’ dır. Teşkilat ise bayrağı Türk Devletleri Teşkilatı’nın logosu ve bayrağı 22 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek'te düzenlenen 2. Zirve sırasında Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 2. Toplantısı evvelinde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında halka sunularak dünyaya mesaj verilmiştir.

Logo ve bayrak ise Üye Devletlerin ulusal bayraklarının unsurlarını içermektedir.

Buna göre; Türk Devletleri Teşkilatı’nın logosu ve bayrağı;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti bayrağının yıldızı,
 • Kazakistan Cumhuriyeti bayrağının mavi rengi,
 • Kırgız Cumhuriyeti bayrağının güneşi,
 • Türkiye Cumhuriyeti bayrağının hilali

olarak benimsenmiştir.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın bayrağı, Üye Devletlerin bayrakları ile birlikte 12 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’da kain Sekreterya binasında düzenlenen bir törenle, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından göndere çekilerek tüm dünyaya belirtilmiştir.

Türk Devletleri Teşkilatının Dönem Başkanlığı bir  takvim yılı boyunca (İngilizce alfabetik sıraya göre belirlenmiş olan) Üye Ülke tarafından üstlenilmekte olacaktır. Dönem Başkanlığını üstlenen ülkenin Devlet Başkanı, Türk Devletleri Teşkilatının Dönem Başkanıdır.  Halihazırda Teşkilatın Dönem Başkanlığı Kasım 2023'te Astana'da düzenlenen Liderler Zirvesi sırasında, Özbekistan Cumhuriyeti'nden Kazakistan Cumhuriyeti'ne geçmiş olup 2024 yılında Kırgızistan'da düzenlenecek bir sonraki Zirveye kadar Kazakistan tarafından yürütülecektir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev Teşkilatın Dönem Başkanıdır.

Üye ülkeler:

 1. Türkiye
 2. Azerbaycan
 3. Kırgızistan
 4. Özbekistan
 5. Kazakistan

Gözlemci ülkeler:

 1. Macaristan
 2. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 3. Türkmenistan
 4. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı.

 

Artık birlik kuruldu. Artık bir olmamız gerekir. Doğu Türkistan’da ki mazlum olan Türk soydaşlarımızın hakkını ne zaman savunacağız….