Bodrum Milli Eğitim Sınavla Öğrenci̇ Alacak Ortaöğreti̇m Kurumlarına İli̇şki̇n Duyuru Yayınladı

Bodrum Milli Eğitim Sınavla Öğrenci̇ Alacak Ortaöğreti̇m Kurumlarına İli̇şki̇n Duyuru Yayınladı
Bodrum Haber
Bodrum Haber
Bodrum Haber

Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

  • Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm11.30’da başlayacaktır.
  • İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır.
  • Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralınüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
  • Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
  • Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınava yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz
  • Merkezî Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan 
  • Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla
  • Sınav iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm önlemler alınmıştır. Vatandaşlarımızdan 2 Haziran 2018 Cumartesi günü sınav merkezlerinin bulunduğu alanlarda gürültüye neden olacak (müzik, korna vb.) davranışlardan kaçınmaları konusunda hassasiyet göstermelerini beklemekteyiz.

 

Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

                                                                          

Emin GEÇİN - İlçe Milli Eğitim Müdürü