Biçerdöver ile Ürün Hasadı ve Anız Yangınları: Alınması Gereken Tedbirler

Muğla Valiliği, 2024 yılı Temmuz ayında biçerdöver ile ürün hasadı ve anız yangınları konusunda alınması gereken tedbirleri içeren bir genel emir yayınladı.

Biçerdöver ile Ürün Hasadı ve Anız Yangınları: Alınması Gereken Tedbirler
Biçerdöver ile Ürün Hasadı ve Anız Yangınları: Alınması Gereken Tedbirler

Muğla Valiliği, 2024 yılı Temmuz ayında biçerdöver ile ürün hasadı ve anız yangınları konusunda alınması gereken tedbirleri içeren bir genel emir yayınladı. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9., 11. ve 66. maddeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı gereğince alınan bu tedbirler, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ormanlarımızı korumak amacıyla hayata geçirildi.

Genel Emir 2024/3: Biçerdöver ile Ürün Hasadı ve Anız Yangınları Tedbirleri

1. Biçerdöver ve Operatör Bilgilerinin Bildirilmesi

İlimize hasat için gelen biçerdöver sahipleri ve mahalle muhtarları, hasada başlamadan önce biçerdövere ve operatöre ait bilgileri kolluk birimlerine, İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Orman Bölge ve Orman İşletme Müdürlüklerine bildirecekler.

2. Operatör Belgeleri

G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" olmayan kişiler biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılmayacak.

3. Yangın Tedbirleri

Biçerdöver sahipleri, biçerdöverden veya hasattan kaynaklı yangınlara müdahale edebilmek için gerekli tedbirleri alacaklar.

4. Yangın Söndürme Cihazları

Biçerdöverlerde ve balya makinelerinde kolayca ulaşılabilecek yerlerde 6’şar kiloluk yeni dolum yapılmış en az 2 adet yangın söndürme cihazı ve yanmaz branda bulundurulacak.

5. Biçim Yüksekliği

Biçim yüksekliği, tarla zemini ve arazi yapısına göre, taşlık olup olmaması dikkate alınarak belirlenecek.

6. Yangın Söndürme Su Tankerleri

Valilik tarafından alımı yapılan ve Orman Bölge Müdürlüğü envanterinde yer alan yangın söndürme su tankerleri mahalle muhtarlıklarına tahsis edilerek dolu ve çalışır halde bulundurulacak. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili kontroller yapılacak.

7. Su Tankerleri ve Arazözler

Hasadın devam ettiği alanlarda mahalle muhtarlığına ait su tankeri dolu olarak bulundurulacak. İhtiyaç olan yerlerde yangın söndürme su tankeri ve/veya yangın söndürme arazözü bulundurulacak.

8. Tampon Alanlar

Ormanlık alanlara ve anayol kenarlarına bitişik parsellerde hasat bitiminde en az 5-10 metrelik mesafede sürüm yapılarak tampon alan oluşturulacak.

9. Biçime Ara Verme

Hava sıcaklığının ve rüzgar şiddetinin arttığı saatlerde ilgili kurumların tespiti doğrultusunda biçime ara verilecek.

10. Yangın İhbarı

Herhangi bir ateş ve yangının fark edilmesi halinde ilk müdahale yerinde yapılarak derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulacak.

Valilik tarafından alınan bu genel emir doğrultusunda, başta genel ve özel kolluk birimleri olmak üzere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe teşkilatları gibi yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları gerekli denetim ve takipleri yapacak. Alınan kararlara ve tedbirlere uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince idari yaptırım uygulanacak ve adli işlemler başlatılacak.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve tüm vatandaşlarımıza ilanen tebliğ edilecektir.