Bodrum Kent Konseyi, MUSKİ ile Su ve Atıksu Planlaması Üzerine Toplantı Yaptı

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, MUSKİ'de toplandı. Toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengün ve diğer yetkililer ile Su Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

Bodrum Kent Konseyi, MUSKİ ile Su ve Atıksu Planlaması Üzerine Toplantı Yaptı
Bodrum Kent Konseyi | Su Çalışma Grubu ile MUSKİ’de Bir Toplantı Gerçekleştirdi

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, MUSKİ'de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengün, Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, İçme Suyu Dairesi Başkanı Barış Ziya Cengiz, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Cem Yaşar ile Su Çalışma Grubu'ndan Gürol İnan, Vahap Samanlı, Hasan Paçal, Akdoğan Özgezgin ve Av. İzzet Kayahanlı katıldı.

Heyet, su ve atıksu planlama ihtiyacı, sık sık patlayan DSİ isale hattı, kayıp-kaçak oranının düşürülmesi, barajların doluluk oranları ve su arzı, Ekinambarı suyu, denizden arıtma, atıksu geri kazanımı konularında görüşlerini aktardı ve bu başlıklar üzerinde müzakereler yaptı.

MUSKİ yetkilileri, Muğla su ve atıksu master planı çalışmalarına başlanacağını, Bodrum şebekesi için yapılan mühendislik çalışmalarının tekrar ele alındığını ve su şebekesinin düktil font borularla yenilendiğini belirtti. Basınç kontrolü tedbirleriyle arızaların minimuma indirildiği, 2018'de %69 olan kayıp-kaçak oranının %33,3 seviyelerine çekildiği ve su dengesi tablosunun kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Ayrıca, içme suyu kalitesi ve periyodik analiz sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı belirtildi.

MUSKİ, su arzı konusunda mevcut Geyik, Mumcular, Akgedik Barajları, Çamköy, Mumcular, Ağaçlıhöyük, Sazköy ve yarımadadaki 107 kuyuya ilave olarak Ekinambarı suyuna karışan 3.000 litre/sn kapasiteli bir su kaynağı etütlerinin devam ettiğini ve bu imkan yaratılırsa su arzı konusunda sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı. Ayrıca, günlük 10.000 m3 denizden arıtma tesisi için proje ve fizibilite çalışmalarının yapıldığı ve yarımadanın su ihtiyacının bir kısmının atıksu geri kazanımı ile sağlanacağı ifade edildi.