Bodrum Belediyesi 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi Açıklandı

Bodrum Belediyesi'nin 2024 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, 4 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 14:00'te Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Bodrum Belediyesi 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi Açıklandı
Bodrum Belediyesi 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi Açıklandı

Bodrum Belediyesi'nin 2024 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, 4 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 14:00'te Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince hazırlanan toplantı gündemi şu şekilde belirlendi.

Bodrum Belediyesi Meclisi 4 Temmuz 2024 Toplantı Gündemi

1. Meclisin açılışı Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin açılış konuşmasıyla toplantı başlayacak.

2. Mazeretlerin oylanması Meclis üyelerinin mazeret dilekçeleri oylanacak.

3. Geçen toplantı tutanaklarının incelenmesi Önceki toplantının tutanaklarında maddi hata olup olmadığı değerlendirilecek.

4. Cadde ve sokak isim değişiklikleri Yahşi Mahallesi’nde bulunan 2769 Sokak’ın isminin “Doktor Muharrem Karaoğlan Sokak” ve Giritli Sokak’ın isminin “Doktor Osman Karaoğlan Sokak” olarak değiştirilmesi teklifi görüşülecek. (Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyonu)

5. İmar planı değişikliği Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii 217 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan “Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi değerlendirilecek. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

6. Şeffaflık Komisyonu üyelerinin belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Şeffaflık Komisyonu” üyeleri belirlenecek. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

7. GSM ve internet hizmet alımları Belediyede kullanılmak üzere GSM ses, M2M data, GSM data hatları, metro ethernet internet, güvenli internet (SDWAN), radyolink (R/L), MPLS VPN hizmetleri ve vatandaşlara ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilmesi amacıyla gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihaleleri görüşülecek. (Bilgi İşlem Müdürlüğü)

8. Driving Urban Transitions Projesi TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi ile ortak yürütülen ve 01.01.2024 tarihinde başlayan, 3 yıl süreli “DRIVING URBAN TRANSITIONS ORTAKLIĞI 223N028” numaralı proje kapsamında Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye yetki verilmesi görüşülecek. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)

9. 2024 Çevre Proje Çağrısı Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ‘2024 Çevre Proje Çağrısı’ kapsamında Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye yetki verilmesi ve bu proje kapsamında belediyeye hibe edilecek 10.000 Euro tutarındaki şartlı bağışın kabul edilmesi değerlendirilecek. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)

10. Araç kiralama hizmeti 01.10.2024 - 30.09.2027 tarihleri arasında toplam 36 ay süreli araç kiralama hizmet alımı ihalesi görüşülecek. (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

11. Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Şirketin genel kurulunu toplamak, yönetim kuruluna başkanlık etmek ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye yetki verilmesi görüşülecek. (Özel Kalem Müdürlüğü)