14 Yaş ve Altı Çocuklar Yarın Sokağa Çıkabilecek Mi?

İçişleri Bakanlığı 20 Yaş altı çocuk ve gençler için yeni genelge yayınladı.

14 Yaş ve Altı Çocuklar Yarın Sokağa Çıkabilecek Mi?
14 Yaş ve Altı Çocuklar Yarın Sokağa Çıkabilecek Mi?

İçişleri Bakanlığı 20 Yaş altı çocuk ve gençler için yeni genelge yayınladı. Bu genelgeye göre sokağa çıkma izni önceki genelgeler ile aynı günlerde gerçekleşecek. Genelge detayları aşağıdaki gibidir. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;

İlgi (a) Genelgemiz ile 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır.

18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek gün ve saat aralıklarında sokağa çıkmalarına Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda izin verilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda ilgi (a) Genelgemiz ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27.05.2020 Çarşamba günü; 15­20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 29.05.2020 Cuma günü, 11.00­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir.

Uygulamaya ilişkin Valiliklerimizce,

  • İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması,
  • Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında ilgi (a) Genelge kapsamında 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasaının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması,
  • Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan