Dibeklihan’da Arkeolog Dr. Alpay Pasinli İle Bir Söyleşi Daha

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde Arkeolog Dr. Alpay Pasinli ile “ İnsan ve Uygarlığın Adım Taşları” konulu bir söyleşi gerçekleşecek.

Dibeklihan’da Arkeolog Dr. Alpay Pasinli İle Bir Söyleşi Daha
Dibeklihan’da Arkeolog Dr. Alpay Pasinli İle Bir Söyleşi Daha

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde Arkeolog Dr. Alpay Pasinli ile “ İnsan ve Uygarlığın Adım Taşları” konulu bir söyleşi gerçekleşecek.

20 Eylül 2019 Cuma günü saat 20:30’da Orhan Kemal Meydanı’nda gerçekleşecek söyleşide Alpay Pasinli katılımcılara; Evrenin oluşumu, ilk canlılar ve insanın ortaya çıkışı,  "Uygarlık Tarihi’nin başlaması, uygarlığının anlamı ve bir zaman tüneli içinde belli başlı uygarlıklar kısaca tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda Paleolitik, Neolitik, İlk Tunç Çağı dönemlerinin ve Mısır, Troya, Hatti, Hitit, Frig, Hellen, Roma, Bizans ve Osmanlı Uygarlıkları'nın yarattığı en önemli ve öncelikli değerlerden ve uygarlığa katkılarından söz edilecektir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi Bölümü'nden 1971'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde doktora yaptı.1971'de asistan olarak göreve başladığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde  1984'de müdür yardımcısı, 1985 yılında ise müze müdürü oldu. 14 yıl süren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünü takiben 1999-2003 arasında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesiyle Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilen Dr. Alpay Pasinli Eylül 2003'de emekli oldu. Emekli olduktan sonra İstanbul'da İstasyon  Sanat Akademisi'nde 14 yıl hocalık ve genel müdürlük yapmıştır.

 2010-2011'de Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun Genel Sekreterliğini yürütmüştür. 20'den fazla kazıda üye, bakanlık temsilcisi ve kazı başkanı olarak görev yaptı. Yayınlamış 6 kitabı ve 60'dan fazla bilimsel ve tanıtıcı makalesi vardır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferans vermiş, sempozyum, kolokyum ve toplantılara konuşmacı olarak katılmıştır. 1999-2003 ICOM. (Uluslararası Müzeler Konseyi Türkiye Milli Komitesi'nin Başkanlığını yapmıştır.) Türkiye Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Çekül Vakfı Yüksek Danışma Kurulu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Herodot Akademisi üyesidir.

İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.